Laboratoriya

Bakalavr təhsili

Hazırda fakültədə, bakalavr pilləsində 1595 tələbə, o cümlədən 119 əcnəbi tələbə təhsil alır. Onlardan 1488 tələbə (110 əcnəbi) əyani, 107 nəfər isə (9 əcnəbi) qiyabi təhsil alır.

 Fakültədə kredit sistemi ilə aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır. Fakültənin kadr hazırlığı aparılan ixtisaslar aşağıdakılardır:

  • 050606 – “Neft-qaz mühəndisliyi”
  • 050607 – “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi”
  • 050651 – “Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
  • 050658 – “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi”

Qaz-neft-mədən fakültəsinin dekanı

  t.e.d., dosent Elman İskəndərov