Laboratoriya

QAZ NEFT MƏDƏN FAKÜLTƏSİ

Əlaqə

 

Ünvan: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti Bakı şəh, 16/21 Azadlıq prospekti, Bakı, Azərbaycan

 

Telefon:

 

+994 (12) 498 88 46

 

E-mail:

 

fogp@asoiu.edu.az

 

URL:

 

http://fogp.asoiu.edu.az