Laboratoriya

NEFTİN,QAZIN NƏQLİ VƏ SAXLANMASI

NEFTİN,  QAZIN  NƏQLİ   SAXLANMASI  KAFEDRASI

 

    “Neftin, qazın nəqli və saxlanması” kafedrası 1983-cü ildə yaradılmışdır. Kafedra “Qaz-neft mədən” fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir.                

 Yarandığı gündən etibarən kafedraya rəhbərlik texnika elmləri doktoru, professor Səttarov Rakiz Məmməd oğluna həvalə edilmişdir. Professor R.M.Səttarov kafedra müdiri vəzifəsini 2007-ci ilədək icra etmişdir.

         2007-ci ildən etibarən kafedra müdiri vəzifəsini, texnika elmləri doktoru, professor Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu icra etməyə başlamışdır. Professor H.F.Mirələmov kafedra müdiri vəzifəsini 2021-ci ilədək icra etmişdir.

         2021-ci ildən etibarən kafedra müdiri vəzifəsini, kimya elmləri doktoru, professor Qurbanov Hüseyn Ramazan oğlu icra etməyə başlamışdır.

KAFEDRANIN  ƏMƏKDAŞLARI

Kafedrada 29 əməkdaş, o cümlədən 1 elmlər doktoru, professor, 1 elmlər doktoru dosent,  10 texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 1 baş müəllim, 11 assistent, 1 laboratoriya müdiri və 4 tədris köməkçi heyyəti çalışır. SOCAR-ın müəssisələrindən 0.5 ştat əvəzçi dosent kimi 5 təcrübəli mütəxəssis tədrisə cəlb edilmişdir. Kafedra əməkdaşlarının orta yaş həddi 47-dir.

KAFEDRANIN  PEDAQOJİ  FƏALİYYƏTİ

Kafedrada bakalavriat və magistratura pillərində əyani və qiyabi təhsil formalarında kadr hazırlığı aparılır. Kafedrada bakalavriat təhsil səviyyəsində-3 ixtisas üzrə bakalavr hazırlığı aparılır. Bunlardan 2009-cu ildən etibarən 050607- “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi”, 2018-ci ildən  050621- “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları” mühəndisliyi, 2021-ci ildən isə “İnşaat mühəndisliyi” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.

“Neft, qaz qurğuları mühəndisliyi” üzrə tədris azərbaycan və rus,  “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları” mühəndisliyi və “İnşaat mühəndisliyi”  ixtisasları üzrə isə azərbaycan və ingilis dilində aparılır. Kafedranın illik dərs yükü orta hesabla 19-25 min saat civarında dəyişir.

           Magistratura təhsil pilləsində isə eyni adlı 050607- “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi”  ixtisasında aşağıdakı ixtisaslaşmalar üzrə kadrlar hazırlanır.

 1. 060607.2 -  «Neftin, qazın nəqli və saxlanmasının sərvətqoruyucu texnologiyası»
 2. 060607.3 - «Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismarı səmərəliliyi»
 3. 060606.11- «Neft-qaz çıxarmada nanotexnologiya»

         2022/2023-cu  tədris ili üçün 050606.04 – “Dəniz hidrotexniki qurğuların tikintisi” adlı ixtisaslaşmaya tələbə qəbulu  sifariş edilmişdir.

Kafedra tərəfindən bakalavriat səviyyəsi üzrə 35, magistratura səviyyəsi üzrə isə 33 ixtisas  fənnlərindən tədris həyata keçirilir.

Bakalavriat səviyyəsi üzrə qeyd olunan ixtisaslar üzrə orta hesabla 540, magistratura səviyyəsi üzrə isə 160 tələbə təhsil alır.

Kafedrada bakalavr pilləsi üzrə  mövcud olan ixtisaslar üzrə qruplar aşağıdakılardır:

     I kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

     050617 –“ İnşaat mühəndisliyi”

     262.21 E (16 tələbə) – İngilis bölməsi

     229.21 - (15 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     050621- “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi”

    270.21 E (23 tələbə) – İngilis bölməsi

    271.21 - (30 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

    273.21 - (30 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

    II kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

     050621- “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

    265.20- (29 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

   260.20E (23 tələbə) - İngilis bölməsi

     III kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

    050607- “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi”

     250.19- (26 tələbə) – Rus  bölməsi

     251.19- (27 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     253.19- (25 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     257.19- (26 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     259.19- (26 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     050621- “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi”

    268.19 E (23 tələbə) – İngilis bölməsi

    269.19 - (24 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     IV kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

    050607- “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi” əyani

     221.18- (24 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     223.18- (26 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     225.18- (26 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     226.18- (30 tələbə) – Rus  bölməsi

     227.18- (26 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     050658- “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi”

     241.18 - (25 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     050607- “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi” qiyabi

     Q607.18- (2 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

     V kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

     050607- “Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi” qiyabi

     Q607.7- (15 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

          Kafedrada magistratura pilləsi üzrə  mövcud olan ixtisaslar və qruplar aşağıdakılardır:

     I kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

    060607.2 - «Neftin, qazın nəqli və saxlanmasının sərvətqoruyucu texnologiyası»

   A2111- (28 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

  060606.11- «Neft-qaz çıxarmada nanotexnologiya»

  A2131- (13 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

   060607.3 - «Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismarı səmərəliliyi»

A2121- (30 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

R2121- (8 tələbə) – Rus bölməsi

II kurs üzrə aşağıdakı ixtisaslarda kadr hazırlığı həyata keçirilir.

       060607.2 - «Neftin, qazın nəqli və saxlanmasınən sərvətqoruyucu texnologiyası»

   A2110- (25 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

  060606.11- «Neft-qaz çıxarmada nanotexnologiya»

  A2130- (10 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

   060607.3 - «Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismarı səmərəliliyi»

A2120- (28 tələbə) – Azərbaycan bölməsi

R2120- (4 tələbə) – Rus bölməsi

KAFEDRANIN  ELMİ  FƏALİYYƏTİ

Kafedrada dövlət büdcəsi hesabına Qazın və anomal neftlərin nəqlə hazırlanması və nəqli prosesləri zamanı ortaya çıxan problemlərin elmi əsaslarının işlənməsi”  mövzusunda elmi iş yerinə yetirilir.

Kafedra əməkdaşları orta hesabla ildə 70 elmi əsər  yerli və xarici ölkə jurnallarında dərc edirlər ki, bunlardanda da 10-u Web of science və Scopus seriyalı jurnalların payına düşür.

Kafedrada aşağıdakı istiqamətlər üzrə elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir:

 • Neft sənayesi avadanlıqlarının daxili səthinin korroziyadan mühafizəsi üçün kompozisiyaların işlənməsi, tədqiqi və sənayedə tətbiqi
 • Yüksək parafinli və ağır neftlərin reoloji parametrlərinin tənzimlənməsi üçün çoxfunksiyalı kompozisiyaların işlənməsi, tədqiqi və tətbiqi.
 • Ağır neftlərin nəqlə hazırlaması üçün çoxfunksiyalı kompozisiyaların hazırlanması, tədqiqi və tətbiqi.
 • Neft sənayesi avadanlıqlarında duzçökməyə qarşı effektiv kompozisiların işlənməsi, tədqiqi və tətbiqi

KAFEDRANIN  DOKTORANT  VƏ  DİSSERTANTLARI

          3354.01 “Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı” ixtisası üzrə elmlər doktoru proqramı üzrə 4 doktorant və dissertant, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə isə 11 doktorant və dissertant   təhsil alırlar.

KAFEDRANIN  LABORATORİYA  BAZASI

1. Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi

2. Hidravlika

      Kafedrada tədris olunan “Hidravlika” və “Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi” fənlərindən laboratoriya dərsləri mövcud 1201 saylı laboratoriya otağında aparılır.

KAFEDRANIN  ÖLKƏDAXİLİ  ƏLAQƏLƏRİ

 Kafedra SOCAR-ın aşağıdakı müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir və tələbələrin istehsalat  təcrübələri  qeyd olunan müəssisələrdə keçirilir. Həmçinin bu müəssisələrlə  birgə buraxılış  və magistr dissertasiya işlərinin mövzuları formalaşdırılır.

1.SOCAR , “Neft kəmərləri”  idarəsi

2. SOCAR , Azəriqaz  İB

3. SOCAR , Neftqazelmitədqiqatlayihə institutu

4. SOCAR , “Neftqaztikintitresti  idarəsi

5. SOCAR , Qaz ixrac boru kəməri idarəsi

6. SOCAR ,Abşeronneft  NQÇİ

7. SOCAR , “Bibiheybətneft  NQÇİ

8. SOCAR ,Nərimanneft  NQÇİ

9. SOCAR , “H.Z.Tağıyev adına”   NQÇİ

10. SOCAR ,”Qaradağ Yeraltı Qaz anbarı.

KAFEDRANIN  BEYNƏLXALQ  ƏLAQƏLƏRİ

“Neftin, qazın nəqli və saxlanması” kafedrası aşağıdakı universitetlərin uyğun profilli kafedraları ilə əməkdaşlıq edir

 1. Rusiya Federasiyasının R.E.Alekseyev adına Nijeqorod Dövlət Texniki Universitetinin “Neft-qaz kəmərlərinin və neft-qaz bazalarının layihələndirilməsi və istismarı” kafedrası;
 2. Belarusiya Respublikasının Poloçkiy Dövlət Universitetinin “Boru kəmərləri ilə nəql və hidravlika” kafedrası.

KAFEDRANIN  FƏXRİ  MƏZUNLARI

Kafedranın gənc  məzunlarından 15 nəfəri SOCAR və BP şirkətlərində rəis, şöbə müdiri və müavin vəzifələrində çalışırlar.

           Müxtəlif illərdə “Neftin, qazın nəqli və saxlanması” kafedrasında müvafiq ixtisası üzrə istər bakalavr pilləsi, istərsə də magistr pilləs üzrə məzun olan Fəxri tələbələri vardır ki, öz savadları, təcrübələri əsasında həm yerli, həm də xarici neft şirkətlərində yüksək vəzifə sahibləridir. Onlardan bir neçəsini təqdim edək:

Əhmədov Pərviz Fazil oğlu

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti -SOCAR Baş ofis, Qaz əməliyyatları departamentinin rəisi

pervizf.ehmedov@socar.az

Ruslan Bunyatov Əhməd oğlu

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti-SOCAR   Qaz İxrac İdarəsi- Siyəzən MQKS-in Rəisi 

ruslan.bunyatov@socar.az

Zeynalov Elşən Arif oğlu

bp Azerbaycan, bp həlləri departamentinin Layihə meneceri

mail : zeynalov_scr@mail.ru

Cəfərov Teymur Vaqif oğlu

SOCAR “Azəriqaz” İstehslat Birliyinin Yeni qazlaşma və inkişaf şöbəsinin rəisi

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Teymur.Cafarov@socar.az, 0125212242

Zeynalov Maarif Hüseynağa oğlu

SOCAR Qaz ixrac idarəsi Sosial inkişaf şöbəsinin rəisi

maarif.zeynalov@socar.az

Mirfərid Ağayev

Azneft İstehsalat Birliyinin Dalğıc Xidmətində Texniki-istehslat şöbəsi Rəis müavini

TƏLƏBƏLƏRİN  KONFRANS  NAİLİYYƏTLƏRİ

    2021-ci il  noyabr ayında keçirilən  “8 Noyabr Zəfər Gününə həsr olunmuş tələbələrin 70-ci elmi-texniki” adlı konfransda   Neftin-qazın nəqli və saxlanması kafedrasında mövcud ixtisaslar üzrə təhsil alan magistrantlar  I və II yerlərə layiq görülmüşlər.

qr.A2130 — II kurs magistr

I yer Cəlilov Əkbər İntiqam oğlu

II yer Əlizadə Elnur Faiq oğlu 

TƏLƏBƏLƏR  SOCAR-ın  MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ  TƏCRÜBƏDƏ

“Neftin qazın nəqli və saxlanması” kafedrasının 050607- “Neft qaz qurğuları mühəndisliyi” və 050621- “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları” mühəndisliyi ixtisasları üzrə bakalavr səviyyəsində təhsil alan II və III kursun 250.19 , 251.19, 253.19, 257.19, 259.19, 269.19, 268.19E, 265.20, 260.20E qrup tələbələri və gənc müəllimləri nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək məqsədi ilə 2021-ci ilin noyabr ayı ərzində  SOCAR-ın “Abşeronneft” NQÇİ, “Bibiheybətneft” NQÇİ, H.Z.Tağıyev adına” NQÇİ və “Qaradağ yeraltı qaz anbarında təcrübə sınaq işləri ilə tanış olmaq üçün gündəlik təcrübələrdə olmuşlar. Təcrübə zamanı müəssisələrin aparıcı mütəxəsisləri tərəfindən tələbələr təcrübə sınaq işləri zamanı gedən proseslər ilə yerindəcə tanış edilmiş və onları maraqlandıran sualları ətraflı cavablandırılmışlar. 

           BP  NÜMAYƏNDƏSİNİN  TƏLƏBƏLƏRLƏ  TƏLİMLƏRİ

Gənc tələbələrimizin mütəxəssis kimi yetişməsi üçün seminarlar, təlimlər keçirmək məqsədi ilə təcrübəli mütəxəssislər tərəfimizdən universitetə dəvət olunur. Bu məqsədlə Azərbaycan Neft Mühəndisləri İctimai Birliyinin  (SPE) “BP” şirkətinin Logistika üzrə meneceri Nəriman Aydəmirov 23 noyabr 2021-ci il tarixində 050621-“Logistika və nəqliyyat texnologiyaları” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə  “Logistika üzrə təlim dərsləri keçmişdir.    “Logistika və nəqliyyat texnologiyaları” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə  “BP” şirkətinin Logistika üzrə meneceri Nəriman Aydəmirovun ADNSU-da keçirdiyi seminardan bir neçə şəkili sizinlə bölüşürük.

Xarici ölkələrdə təhsil almış MÜTƏXƏSSİSLƏRİN  MÜHAZİRƏLƏRDƏ İŞTİRAKI

İtaliyanın (Ravenna) IGEAM şirkətinin korroziya araşdırma mühəndisi və Fortis Industrial Solution (Azərbaycan) şirkətinin əməliyyat və proses mühəndisi Mikayıl Ələmdarı bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alan tələbələrə fənn müəlliminin iştirakı ilə “Neft-qaz sənayesi avadanlıqlarının korroziyası və ondan mühafizə” mövzularında vaxtaşırı mühazirə dərslərini aparması üçün dəvət olunmuşdur.

  İtalyada təhsil almış gənc mütəxəssis, Mikayıl müəllim öz dəyərli zamanından ayıraraq tələbələrlə  seminarlar keçirmişdir.

DOKTORANTLARIN  ELMİ  SEMİNARI

  Kafedrada kafedra müdirinin iştirakı ilə Elmi seminarlar keçirilir.

3354.01 “Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı” ixtisası üzrə elmlər doktoru  və  fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alan doktorant və dissertantların ayda bir dəfə olmaqla Elmi Seminarı keçirilir. Seminarda onlar yerinə yetirdikləri tədqiqat işləri haqqında məlumat verirlər.

MAGİSTRANTLARIN  ELMİ  SEMİNARI

060607.2 -  «Neftin, qazın nəqli və saxlanmasının sərvətqoruyucu texnologiyası», 060607.3 - «Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismarı səmərəliliyi»

 

060607.3 - «Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismarı səmərəliliyi» 060606.11- «Neft-qaz çıxarmada nanotexnologiya” ixtisaslaşmasında təhsil alan 2-ci kurs magistrantların dissertasiya işinin müdafiəsinə hazırlıq məqsədi ilə Elmi Seminarlar keçirilir

KAFEDRA  MÜƏLLİMLƏRİNİN  AÇIQ  DƏRSLƏRİ

2021/2022-ci tədris ilinin payız semestrində kafedra tərəfindən aşağıdakı gənc müəllimlərin açıq dərsləri keçirilmişdir.

 1. Ass. Qasımzadə Aysel Vəliyəddin qızı
 2. Ass. Abdullayeva Zeynəb Arif qızı
 3. Ass. Abbasova Leyli Adil qızı
 4. Ass.Quliyeva Türkan Şahin qızı
 5. Ass. Məmmədova Nazilə İsaq qızı
 6. Ass. Fərzəlizadə Zivər İsa qızı
 7. Ass. Zeynalova Gülnarə Arif qızı
 8. Ass. Əsgərova Nəzmiyyə Əhməd qızı