Laboratoriya

NEFTİN,QAZIN NƏQLİ VƏ SAXLANMASI

“Neftin, qazın nəqli və saxlanması” kafedrası 1983-cü ildə  yaradılmışdır. Kafedra “Qaz-neft mədən” fakultəsinin nəznində fəaliyyət göstərir.

Kafedrada 26 əməkdaş, o cümlədən 3 elmlər doktoru-professor, 11 elmlər namizədi-dosent, 2 baş müəllim , 4 assistent və 6 tədris köməkçi heyyət çalışır.

Kafedranın cari ildəki tədris yükü 13977,9 saat təşkil edir. 

Hal-hazırda kafedranın müdiri kimya elmləri doktoru, professor Qurbanov Hüseyn Ramazan oğludur.

 

 

Kafedranın 2019/2020-ci illər ərzində “Neftin, qazın nəqli və saxlanması qurğularında korroziyanın baş verməsinin tədqiqi, korroziyadan mühafizə tədbirlərinin işlənməsi və ətraf mühitin mühafizəsi” dövlət büdcəli elmi-tədqiqat işinin  “Boru kəmərlərinin və çənlərin daxili səthinin korroziyadan mühafizəsi üçün yeni tipli inhibitorların tədqiqi” adlı dördüncü mərhələ üzrə məqsəd və alınmış nəticələr haqqında hesabat aparılmışdır.