Laboratoriya

AZƏRBAYCAN DİLİ

“Azərbaycan  dili” kafedrası

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrası 1927-ci ildə yaradılmışdır. Qürur duyulası haldır ki, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Sultan Məcid Qənizadə kimi görkəmli yazıçılar bu kafedrada çalışmışlar.

1988-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun Elmi Şurası “Azərbaycan dili” kafedrasının yaradılması haqqında qərar qəbul edir.

2013-cü ilin yanvar ayından “Azərbaycan və rus dilləri” kafedrası adlandırılır.

“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın qəbul edilməsi ilə əlaqədar 2014-cü ildən Azərbaycan dili yalnız rus bölməsində deyil, universitetin bütün fakültələrində “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” fənni tədris olunur.

“Azərbaycan dili” kafedrasında tədris aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

 1. “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti”;
 2. Əcnəbi tələbələr üçün “Azərbaycan dili” (1993-cü ildən);
 3. Nitqin elmi üslubu;
 4. Nitqin inkişafı (2015-2016-cı tədris ilindən);
 5.  “Ali məktəb pedaqogikası” (magistratura bölməsi);

2018-ci ildən kafedraya filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. R.K.Rəsulov rəhbərlik edir.

 

Kafedranın tərkibi

 1. Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu, kafedra müdiri, professor
 2. Ağayeva  Afaq  Ramiz  qızı, professor
 3. Abbasova Vəfa Cavanşir qızı, f.ü.f.d
 4. Orucova  Nəcibə Əli  qızı, baş müəllim
 5. Aslanova Ülkər Heydər qızı, baş müəllim
 6. Əliyev  Rafael  Mail  oğlu, baş müəllim
 7. Abdullayeva  Könül  Təvəkkül  qızı, baş müəllim
 8. Nəcəfova Sevil Azər qızı, müəllim
 9. Qasımova  Sədaqət  Nadir  qızı,  müəllim
 10. Həsənova İlahə Vaqif qızı, müəllim
 11. Nağıyeva Sürəyya İsmayıl qızı, böyük laborant
 12. Alıyeva İzzət Alı qızı, laborant