Laboratoriya

MüəllimlərQafar İsmayılov

Vəzifə: dekan

Elmi dərəcə: texnika üzrə elmlər doktoru, professor

E-Poçt: ismayilovqafar@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat:

Ətraflı

Elman İskəndərov

Vəzifə: dekan müavini, dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: elman.iskandarov@asoiu.edu.az

    

Ətraflı

Fidan İsmayılova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: fidan.ismayilova85@asoiu.edu.az

 Qısa bioqrafik məlumat: ...

Ətraflı

Sahib Abdurahimov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sahib.abdurahimov@asoiu.edu.az

    

Ətraflı

Rafiq Məmmədov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: rafiq.mammadov@asoiu.edu.az

İradə Hacıyeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.f.d.

E-Poçt: irada.haciyeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 65 Elmi-tədris nəşrləri– 13; Konfrans materialları &n...

Ətraflı

Ramiz İsmayılov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.f.d.

E-Poçt: ramiz.ismayilov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 65 Elmi-tədris nəşrləri– 13; Konfrans materialları – 15.

Ətraflı

Hüseyn Qurbanov

Vəzifə: Professor, kafedra müdirinin müavini

Elmi dərəcə: k.e.d.

E-Poçt: huseyn.gurbanov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 156; ...

Ətraflı

Gülarə İmanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: gulara.imanova@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat:...

Ətraflı

ZÜLFİYYƏ BAXIŞEVA

Vəzifə: asisstent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: baxisheva.zulfiyya@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 35 Elmi-tədris nəşrləri–33 Konfrans materialları- 2

Ətraflı

Türkan Qurbanova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: t.ü.f.d.

E-Poçt: turkan.gurbanova@asoiu.edu.az

Elmi əsərlər: 32

Ətraflı

Ruhiyə Əsgərova

Vəzifə:

Elmi dərəcə:

E-Poçt: ruhiyye.esgerova@asoiu.edu.az

QISA BİOQRAFİK  MƏLUMAT

Ətraflı

Səidə Paşayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: saida.mammadli2@asoiu.edu.az

GÜLBALA ƏLƏSGƏROV

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: T.e.n

E-Poçt: gulbala.alasgarov@asoiu.edu.az

Zeynəb Abdullayeva

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: zeyneb.abdullayeva2@asoiu.edu.az

Vahid Mustafayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.f.d. (t.e.n.)

E-Poçt: vahid.mustafayev@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 39 Elmi-tədris nəşrləri– 4( o cümlədən 1 dərs vəsaiti)

Ətraflı

Kuznetsov Vyaçeslav

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: vaceslav.kuznetsov@asoiu.edu.az

Qısa tərcümeyi-hal məlumatları:  

Ətraflı

Nərgiz Mustafayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.e.n

E-Poçt: nergiz.mustafayeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 48

Ətraflı

Mətanət Həməşəyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Dissertant

E-Poçt: matanat.hamasayeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 17; Konfrans materialları – 4.

Ətraflı

Arifə Kərimova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.ü.f.d.

E-Poçt: arifa.karimova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 30

Ətraflı

Fikrət Seyfiyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.e.f.d

E-Poçt: fikrat.seyfiyev@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 32

Ətraflı

ELŞƏN SULTANOV

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: k.ü.f.d

E-Poçt: elshan.sultanov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 30 ...

Ətraflı

Yaşar İskəndərov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.e.n

E-Poçt: yasar.isgandarov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 40 artıq

Ətraflı

Nəzmiyyə Rüstəmova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: nqns14@mail.ru

Elmi əsərləri –...

Ətraflı

Aysel Qasımzadə

Vəzifə: Böyük Laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: aysel.qasimzada@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri –4

Ətraflı

Gövhər Ələkbərova

Vəzifə: dekan müavini, baş müəllim

Elmi dərəcə:

E-Poçt: alakbarova.govhar@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri _ 33;

Ətraflı

Gülnarə Zeynalova

Vəzifə: tyutor, müəllim

Elmi dərəcə:

E-Poçt: gulnara.zeynalova@asoiu.edu.az

   Qısa b...

Ətraflı

Əlövsət Bağırov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.e.n

E-Poçt: alovsat.bagirov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri - 2 monoqrafiya, 24 elmi məqalə  

Ətraflı

Mahmudağa Məlikov

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: melikov1943@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri &nda...

Ətraflı

Hüseynbala Mirələmov

Vəzifə: kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: texnika üzrə elmlər doktoru, professor

E-Poçt: huseynbala.miralamov@asoiu.edu.az

Tarıyel Hüseynov

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə:

E-Poçt: tariyel.huseynov@asoiu.edu.az

Əbdülağa Qurbanov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t. ü. f. d.

E-Poçt: abdulaga.qurbanov@asoiu.edu.az

   Elmi əsərləri – 125

Ətraflı

Səbuhi Əhmədov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: sabuhi.ahmedov@asoiu.edu.az

   Elmi əsərləri – 17

Ətraflı

Günay Qayıbova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: gunaygayibova91@gmail.com

Elmi əsərləri –...

Ətraflı

Nazilə Məmmədova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: nqns14@mail.ru

Elmi əsərləri – 6 Konf...

Ətraflı

Gülzar Qaracayeva

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: nqns14@mail.ru

Elmi əsərləri –2

Ətraflı

Aytən Cəfərova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: aytanseymur17@gmail.com

Zivər Fərzəlizadə

Vəzifə: tyutor, müəllim

Elmi dərəcə:

E-Poçt: ferzelizade.ziver@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat:

Ətraflı