Laboratoriya

MüəllimlərSakit Rəsulov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: sakit.rasulov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri

Ətraflı

Yeganə Sadıqova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: yegana.sadiqova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 125; Elmi-tədris nəşrləri...

Ətraflı

Gülşən Mustafayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gulshan.mustafayeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri-55 (o cümlədən 1 monografiya)

Ətraflı

Mehriban İsmayılova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə elmləri doktoru

E-Poçt: mehriban.ismayilova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 50; Elmi-tədris nəşrləri &...

Ətraflı

Zaməddin Allahverdiyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zamaddin.allahverdiyev@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 52 (o cümlədən 1 monoqrafiya);

Ətraflı

Bəyim Şahpələngova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: beyim.shahpalangova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 56 (o cümlədən 2 müəlliflik şəhadətnaməsi); Elmi-t...

Ətraflı

Güllü Cabbarova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gullu.cabbarova@asoiu.edu.az

Elmi əsə

Ətraflı

Leyla Mahmudova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmlər namizədi

E-Poçt: leyla.mahmudova@asoiu.edu.az

    

Ətraflı

Lalə Hüseynova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: lale.huseynova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 74 (o cümlədən 1 monoqrafiya);

Ətraflı

Seylan Rəhimova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: seylan.rahimova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 31 Elmi-tədris nəşrləri&nd...

Ətraflı

Kifayət Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: kifayet.mammadova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 20; Elmi-tədris nəşrləri– 9; Konfrans materiall...

Ətraflı

Lətifə İsmayılova

Vəzifə: assistant, müəllim

Elmi dərəcə: c.ü.f.d.

E-Poçt: latifa.ismailova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 32; Elmi-tədris nəşrləri&n...

Ətraflı

Naib Zeynalov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: t.e.d.

E-Poçt: naib.zeynalov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 150 (o cümlədən 4 monoqrafiya); ...

Ətraflı

Mətanət Məhərrəmova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: metanet.maharramova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 26; Elmi-tədris nəşrləri

Ətraflı

Solmaz Axundova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: solmaz.axundova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri-18

Ətraflı

İradə Əhmədova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: irade.ahmedova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri-33

Ətraflı

Əminə Hüseynova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə:

E-Poçt: amina.huseynova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri –20 Konfrans materialları...

Ətraflı

Ağa Sadıqov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: aga.sadigov@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 51; Elmi-tədris nəşrləri

Ətraflı

Gülarə Mehdiyeva

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: gulara.mehdiyeva@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat:

Ətraflı

Səkinə Zərbəliyeva

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə:

E-Poçt: sekine.zerbeliyeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 1; Konfrans materialları – 1.

Ətraflı

Lalə Hacıyeva

Vəzifə: laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə:

E-Poçt: lale.haciyeva@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat:

Ətraflı

Hicran Babayeva

Vəzifə: böyük laborant, müəllim

Elmi dərəcə:

E-Poçt: babayeva.hicran@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri-5

Ətraflı