Laboratoriya

QAZ NEFT MƏDƏN FAKÜLTƏSİ

Jurnallar

Şəkil Yüklənmədi
Neft-qaz problemləri

Tiraj:1

Qaz-neft mədən fakültəsinin professor-müəllim,