Laboratoriya

"Azərbaycan dili" kafedrasının müdiri Professor Rüstəm Kamalın iki yeni kitabı nəşr edildi

image

"Azərbaycan dili" kafedrasının müdiri Prof. Rüstəm Kamal  "Məktəb kitabxanası" seriyasından (Təhsil nazirliyinin layihəsi) D.Bisset və V.Katayevin hekayə və nağıllarını tərcümə etmişdir. Hər iki kitab "Çaşıoğlu"nəşriyyatı  tərəfindən nəşr edilmişdir.

2021-01-13